SLOŽENÍ  TRENÉRSKO METODICKÉ  KOMISE 

    

                                                                                                                                           

jméno/funkce

adresa/e-mail

telefon

 

 

 

Jiří ŠEJBA
předseda

Němčice 56, 533 52 Staré Hradiště
 jiri.sejba@hcpce.cz

                  

607 862 251

Milan MINAŘÍK
člen

Holandská 1583, 539 01 Hlinsko  

                  

777 715 773

Petr PEŠINA
člen

Mařákova 1116, 570 01 Litomyšl 

                  

605 252 045

Jiří POLÁK

člen

Topol 81, 537 01 Chrudim

724 284 429

 

 

MATERIÁLY  A  INFORMACE

 

 

 Pozvánka na školení trenérů lic. C ve dnech 16.10. - 19.10.2008 na ZS v České Třebové

 Program školení trenérů lic. C  v České Třebové

 Pozvánka na doškolení trenérské licence B a C  dne 20.10.2008 v ČEZ aréně Pardubice

 Soustředění brankářů roč. 94 na ZS v Hradci Králové dne 24.11.2008 - program-aktualizováno 2.10.2008

 Pozvánka a program doškolení trenérů lic. C v rámci soustředění brankářů r.94 na ZS v HK dne 24.11.2008