ROZHODNUTÍ STK v sezóně 2007/2008
 1/01  HC Sklo Bohemia Světlá n.S.
HC SB Světlá - odhlásil své družstvo ze soutěže KP přípravek 4.+ 5.tříd po rozlosování soutěže. Z toho důvodu se HOK HC SB Světlá n.S. trestá pokutou ve výši 2.000,- Kč ve prospěch VV dle Přílohy č. 1, kód 1.c) RS.  Dle čl. 205 SDŘ se startovné oddílu nevrací.
 2/05  TJ Lanškroun – Minihokej 3.tříd         200,- Kč
Kontrolou Zápisů o utkání bylo zjištěno, že při zápasech minihokeje 3.tříd č. 7015 A i B Lanškroun – Mor.Třebová a č. 7024 A i B Lanškroun – Litomyšl nebyla obsazena pomocná funkce zapisovatel. To je v rozporu s Rozpisem soutěží čl. 22 odst. b). STK navrhla, aby DCK uložila oddílu TJ Lanškroun pokutu ve výši 200,- Kč za každé utkání, tj. celkem 400,- Kč ve prospěch VV KSLH dle Přílohy č. 1, kód 24 Rozpisu soutěží s přihlédnutím ke skutečnosti, že při souběžně hraných utkáních týmů "A" a "B" může činnost zapisovatele vykonávat jedna osoba. Vzhledem k tomu, že se jedná o první porušení ustanovení příslušného článku RS oddílem TJ Lanškroun, navrhuje STK, aby DCK upatnila sankci ve výši 50%, tj. celkem 200,- Kč. 
3/07  Utk.č. 5043 HC Chotěboř – HC Spartak Choceň, KP st.žáků - nesehráno
Hráči hostí, kteří k zápasu cestovali osobními auty, měli dopravní nehodu (šetřena Policií ČR s přidělením čj.). Oznámili nedostavení se k utkání ještě před časem jeho zahájení. Oba soupeři se dohodli na náhradním termínu: pondělí 17.12.2007 od 16:30 hod. na ZS v Chotěboři. STK souhlasí s odehráním zápasu v dohodnutém náhr.termínu.
4/07  Utk.č. 6042 HC Hlinsko – HC Chotěboř, KP přípravek 4.+ 5.tř. - nesehráno 
Na utkání se nedostavili domácím oddílem delegovaní kvalifikovaní rozhodčí, a to ani v čekací době. Následně - v rozporu s čl. 6 RS - nedošlo k dohodě mezi oddíly o řízení utkání laiky. Hosté odmítli akceptovat řízení domácím zástupcem a sami se odmítli na řízení utkání podílet. STK nařídila oddílům sehrát utkání v náhradním termínu, nejpozději do 31.12.2007. Dále STK doporučila DCK potrestat oddíl HC Hlinsko za nezajištění kvalifikovaných rozhodčích dle čl. 15 h) a 17 a) RS, a to dle Přílohy č.1, kód 3 peněžitou pokutou ve výši s přihlédnutím k věkové kategorii a rovněž ke spolupochybení soupeře. HC Chotěboř se k utkání dostaví v dohodnutém náhradním termínu na vlastní náklady.
 5/08  Utk.č. 5048/5248  HC Skuteč – HC Spartak Choceň, KP žáků - nesehráno
Utkání nebyla sehrána z důvodu poruchy chladicího zařízení na ZS ve Skutči. Soupeři se dohodli na náhradních termínech takto:
5048 SK-CO, středa 19.12.2007, 17:30 hod., ZS SK 
5248 SK-CO, pátek  21.12.2007, 15:30 hod., ZS SK
 6/08  Utk.č. 6042 HC Hlinsko – HC Chotěboř, KP přípravek 4.+ 5.tř. - nesehráno 
Utkání nebylo sehráno ani v náhr.termínu 12.12.2007 pro onemocnění hráčů Chotěboře (lékařská potvrzení doložena). Protože oddíly nebyly schopny dohody, STK nařídíla utkání sehrát v jednom z termínu 26. nebo 28.12.2007 na ZS v Hlinsku.
 7/08  HC Litomyšl - utk.č. 7027 A i B Litomyšl – Mor.Třebová, Minihokej 3.tř. 
Kontrolou zápisů z utkání byly zjištěny hrubé nedostatky při výše uvedených utkáních: v zápisech chybí jména rozhočích, jejich podpisy, poznámky k utkání vč.podpisů, zápisy byly odeslány pozdě (hrálo se 18.11., doručeny byly 30.11.). STK předává případ DCK a doporučuje potrestání HOK Litomyšl (v této kategorii zodpovídá HOK za delegaci kvalifikovaných rozhodčích)dle RS, Přílohy č.1, kódu 15 b) a 15 d) při aplikaci dle čl. 14 h) a 17 a) RS.
 8/10   HC Chrudim – KP žáků
HC Chrudim změnil začátek utkání KP žáků č. 5066/5266 aniž by provedl řádné hlášení této změny  STK i soupeři. Proto STK navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC Chudim pokutu dle RS, Přílohy č.1, kód 7. Dále navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC Chrudim povinnost uhradit zvýšené náklady na dopravu (čekací dobu autobusu), jestliže o to soupeř požádá a doloží fakturou.
 9/10  HC Litomyšl – Minihokej 3.tříd
Utkání č. 7047 A a B byla sehrána 8.12.2008 avšak Zápisy byly doručeny - po opakované urgenci STK - až 4.1.2008. Navíc utkání „A“ týmů řídil laik a na Zápisu „B“ týmů není uveden žádný rozhodčí. Vzhledem k tomu, že za obsazení utkání této kategorie kvalifikovanými rozhodčími zodpovídá oddíl - viz RS čl.15 h) a čl.17 a) – STK navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC Litomyšl pokutu dle Přílohy č. 1, kód 3 ve výši dle uvážení.
 10/11  Utk. č. 3074 Litomyšl – Hlinsko, KPJ  -  kontumace      kontumace
V uvedeném utkání nastoupil za HC Hlinsko hráč Patrik Horák i přesto, že mu byl v předchozích utkáních č. 3064 a 3065 uložen trest OK. Jedná se tak o neoprávněný start. STK kontumuje výsledek utkání 5 : 0 pro HC Litomyšl (výsledek na hřišti 2 : 6) a přiznává 3 body do tabulky HC Litomyšl. Dále navrhuje, aby DCK uložila HOK HC Hlinsko pokutu dle RS, Přílohy č. 1, kód 6.2.a)
 11/12  HC Chrudim, Minihokej 3.tříd
Ze Zápisu o utkání č. 7079 B Chrudim – Mor.Třebová bylo zjištěno, že rozhodčím byl laik (rodič Felcman). To je v rozporu s Rozpisem soutěží čl. 15 h) a 17 a). STK navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC Chrudim pořádkovou pokutu.
 12/12  HC Litomyšl, KP přípr.4.a 5.tříd
Do dnešního zasedání STK nebyly doručeny Zápisy z utkání č. 6027 LI – MT z 18.11.07 a č. 6047 LI – PO z 8.12.07, a to ani přes opakovanou urgenci STK. Vzhledem k tomu, že za obsazování utkání této kategorie zodpovídá pořádající oddíl (viz. RS čl. 15 h) a 17 a) navrhuje STK, aby DCK uložila oddílu HC Litomyšl pokutu dle RS, Přílohy č.1, kód 15 c).
 13/12  HC Hlinsko, KP přípr.4.a 5.tříd
Ze zápisu o utkání č. 6062 Hlinsko – Choceň je zřejmé, že nebyly obsazeny pomocné funkce. To je v rozporu s čl. 22 b) RS. STK navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC Hlinsko pokutu dle RS, Přílohy č.1, kód 24.
 14/13  HC Chrudim, KP přípravek 4.a 5.tříd
V Zápisu o utkání č. 6090 Chrudim – Litomyšl nejsou uvedena jména rozhodčích, chybí poznámky k utkání a podpisy rozhodčích. Dle Rozpisu soutěží čl. 15 h) a 17 a) za obsazení utkání této kategorie zodpovídá pořádající oddíl. STK navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC Chrudim pořádkovou pokutu. 
 15/13  HC SB Světlá n.S., Minihokej  3.tříd
Do zasedání STK dne 31.1.2008 nebyly doručeny Zápisy z utkání č. 7063 Světlá – Litomyšl z 22.12.07, č. 7074 Světlá - Polička z 6.1.08 a č. 7085 Světlá – Chotěboř z 13.1.08, a to ani přes urgenci STK. Za obsazování utkání této kategorie rozhodčími se všemi důsledky z toho vyplývajícími zodpovídá pořádající oddíl (viz. RS čl. 15 h) a 17 a). STK Navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC SB Světlá n.S. pokutu dle RS, Přílohy č.1, kód 15 c).
 16/14  TJ Lanškroun, Minihokej 3.tříd
Do zasedání STK dne 24.1.2008 nebyly doručeny Zápisy z utkání č. 7050 Lanškroun – Světlá z 2.1.08 a č. 7062 Lanškroun – Choceň z 22.12.07, a to ani přes urgenci STK. Za obsazování utkání této kategorie rozhodčími se všemi důsledky z toho vyplývajícími zodpovídá pořádající oddíl (viz. RS čl. 15 h) a 17 a). STK Navrhuje, aby DCK uložila oddílu TJ Lanškroun pokutu dle RS, Přílohy č.1, kód 15 c).
 17/14  Utk. č. 1090  Hlinsko – Mor.Třebová, 1.KL mužů
V uvedeném utkání nastoupil za HC Hlinsko hráč Vladimír Halamka i přesto, že mu byl v předchozích utkáních č. 1015 a 1088 uložen trest OK. Jedná se tak o neoprávněný start. STK ponechává v platnosti výsledek dosažený na hřišti (2 : 8), vč. 3 bodů pro Mor.Třebovou. Dále navrhuje, aby DCK uložila HOK HC Hlinsko pokutu dle RS, Přílohy č. 1, kód 6.2.a).
 18/14  Utk. č. 2050  Choceň B - Lanškroun,  KP mužů
V uvedeném utkání nastoupil za TJ Lanškroun hráč Miroslav Pachl i přesto, že mu byl v předchozích utkáních č. 2039 a 2047 uložen trest OK. Jedná se tak o neoprávněný start. STK ponechává v platnosti výsledek dosažený na hřišti (15 : 7), vč. 3 bodů pro Choceň B. Dále navrhuje, aby DCK uložila HOK TJ Lanškroun pokutu dle RS, Přílohy č. 1, kód 6.2.a).
 19/15  HC Chotěboř, utk.č. 6103 Chotěboř - Litomyšl
Kontrolou Zápisů z utkání bylo zjištěno, že při utkání KP přípravek 4.a 5.tříd č. 6103 Chotěboř – Litomyšl nebyly obsazeny pomocné funkce trestoměřič a zapisovatel. To je v rozporu s čl. 22 b) RS. STK navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC Chotěboř pokutu za každou neobsazenou PF dle RS, Přílohy č. 1, kód 24. Vzhledem k tomu, že se u tohoto oddílu jedná o první provinění, STK doporučuje uplatnit sankci ve výši 50%.
 20/15  HC SB Světlá n.S., Minihokej 3.tříd
Do zasedání STK dne 7.2.2008 nebyly doručeny Zápisy z utkání č. 7095 Světlá - Lanškroun z 26.1.08 a č.7104 Světlá – Choceň z 2.2.08. Za obsazování utkání této kategorie rozhodčími se všemi důsledky z toho vyplývajícími zodpovídá pořádající oddíl (viz. RS čl. 15 h) a 17 a). STK Navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC SB Světlá n.S. pokutu za každý ztracený zápis dle RS, Přílohy č.1, kód 15 c).
 21/15  HC Skuteč, utk.č. 7102 Skuteč - Chrudim
Kontrolou Zápisů z utkání bylo zjištěno, že při utkání Minihokeje 3.tříd č.7102 B Skuteč - Chrudim nebyly obsazeny pomocné funkce časoměřič a zapisovatel. To je v rozporu s čl. 22 b) RS. STK navrhuje, aby DCK uložila oddílu HC Skuteč pokutu za každou neobsazenou PF dle RS, Přílohy č. 1, kód 24. Vzhledem k tomu, že se u tohoto oddílu jedná o první provinění, STK doporučuje uplatnit sankci ve výši 50%.
 22/17  TJ Lanškroun, utk.č. 5091 Lanškroun – Chrudim, KP st.žáků
V Zápisu o utkání je uvedena stížnost rozhodčích na verbální útoky neidentifikovanou civilní osobou proti nim přímo z trestné lavice a stížnost na absenci pořadatelské služby. V zápise je uveden jako pořadatel Vlastimil Janoušek, který je současně uveden jako ved.družstva. Taková kumulace funkcí je nepřípustná. STK navrhuje, aby DCK uložila oddílu TJ Lanškroun pokutu dle RS, Přílohy č.1, kód 9 ve výši dle uvážení.
Ze stejného Zápisu o utkání a také ze Zápisu o utkání KP ml.žáků č. 5291 Lanškroun – Chrudim je zřejmá nedostatečná činnost zapisovatele (Dvořák) – v trestech ani v sumáři trestů není zapsáno trestné střílení (5091), v sumáři trestů nejsou započítány větší tresty (5291), podpisy hl.pořadatelů různých jmen jsou vytvořeny jednou osobou. STK navrhuje, aby DCK uložila oddílu TJ Lanškroun pokutu dle RS, Přílohy č. 1, kód 14 (15) a).
 23/18  Utk.č. 5330 Mor.Třebová - Hlinsko, KP ml.žáků
HOK HC Hlinsko podal oficiální protest k Výk.výboru KSLH z důvodu ovlivnění výsledku utkání rozhodčím Vojtěchem Přikrylem, který přiznal domácím „technickou branku“ – dle podaného protestu – v rozporu s Pravidly LH a žádá prošetření případu.  STK odkazuje na SDŘ, čl.607, podle kterého protest proti technickým chybám rozhodčího nemůže mít vliv na výsledek dosažený na hřišti. STK tedy výsledek 3 : 2 uznala za platný a přiznala 2 body HOK HC Slovan Mor.Třebová do tabulky soutěže. O dalším rozhodne VV v rámci řešení protestu.