Klubům ledního hokeje v ČR                                                                                                          4. června 2007

Věc: Výměna registračních a hráčských průkazů

Po nabytí účinnosti znění zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění o zpracování a evidenci osobních údajů a zákona č. 133/2000 Sb. v platném znění o využití rodných čísel, Český svaz ledního hokeje jako součást opatření nařízených na základě kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů, provede výměnu registračních a hráčských průkazů.

Výměna registračních a hráčských průkazů proběhne v registračním oddělení sídla ČSLH, Prvního pluku 8-10/621,
186 30 Praha 8 – Karlín, do níže uvedených termínů:

extraliga juniorů, extraliga dorostu do 30.09.2007
liga juniorů, liga dorostu do 31.10.2007
I. liga, II. liga do 30.11.2007

ostatní do 29.02.2008

Po stanoveném termínu nelze startovat na starý registrační/hráčský průkaz.

Staré registrační/hráčské průkazy (včetně fotky pasového formátu v elektronické podobě) k výměně doručené na registrační oddělení ČSLH do 30.06.2007 budou vyměněny zdarma, od 01.07.2007 za úhradu dle přiloženého ceníku. Nové registrační/hráčské průkazy mají formu plastové platební karty s přiděleným novým registračním číslem.

Od 01.08.2007 si bude moci každý zájemce o výměnu registračních/hráčských průkazů elektronicky prostřednictvím internetu zarezervovat konkrétní termín výměny na registračním oddělení ČSLH. Do termínu skutečného spuštění rezervačního serveru (o čemž budete dále informováni) budou služby registračního oddělení na počkání účtovány v cenách s rezervací.

Bližší informace Vám poskytnou zaměstnanci registračního oddělení:

Ing. Vladimír Schiefner (TZ: +420 224 891 482, M: +420 606 443 208, schiefner@cslh.cz)
Jiří Kubice (TZ: +420 224 891 482, M: +420 602 817 727, kubice@cslh.cz).

S pozdravem

Martin Urban
generální sekretář
Český svaz ledního hokeje

    
                         Důležitý odkaz na webu:
Ceník služeb registračního oddělení ČSLH