Český svaz ledního hokeje

 

    NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE  PRO OBDOBÍ 2006-2010
 

Pravidlo

Původně (2002-2006)

Nově (2006-2010)

201 Kapitán družstva Protestující kapitán byl trestán menším trestem, pokud přišel z hráčské lavice byl uložen menší trest pro hráčskou lavici. Za protest kapitána se ukládá v obou případech osobní trest.
224 Hráčské obličejové masky a chrániče očí Barva a průhlednost hráčského chrániče očí nebo obličejového krytu nebyly pravidly upraveny. Hráč nesmí nosit barevný nebo tónovaný chránič očí nebo celoobličejovou masku.
délka max. 41 cm

max. 38,1 cm

šířka max. 21 cm

max. 20,32 cm

délka max. 41 cm

neupraveno

délka zápěstní manžety max. 23 cm

max. 20,32 cm

šířka zápěstní manžety 11,5 cm

10,16 cm

vnitřní obvod max. 48 cm

max. 46 cm

obvod max. 122 cm

max. 114,3 cm

235 Brankářské chrániče nohou šířka max. 30,5 cm

max. 28 cm

240 Dresy Výška čísel na rukávech a písmen jmenovky na zádech byla 8 cm. Výška čísel na rukávech a písmen jmenovky na zádech je 10 cm.
250 Kotouč Potisk kotouče nebyl nijak upraven. Velikost puku nesmí mít průměr větší než 4,5 cm nebo nesmí zabírat více než 35 % plochy, potisk může být na obou stranách.
260 Přeměření výstroje Pokud družstvo oslabené o dva hráče v posledních dvou minutách nebo v prodloužení žádalo přeměření výstroje, která se ukázala jako dovolená, uložil se odložený menší trest pro hráčskou lavici… … nyní se nařídí trestné střílení.
411 Střídání hráčů a brankářů z hráčské lavice v průběhu hry Při předčasném vstupu hráče místo brankáře z hráčské lavice se vhazovalo vždy uprostřed hřiště. Pokud by družstvo, které se provinilo předčasným vstupem, tímto vhazováním získalo územní výhodu, vhazuje na místě přerušení hry.
440 Vhazování Vhazování v koncových pásmech se mohlo provádět kdekoli mezi koncovým bodem a modrou čárou. Všechna vhazování v koncových pásmech budou jen na čtyřech koncových bodech pro vhazování. Nebude se vhazovat mezi modrou čárou a bodem pro vhazování u modré čáry.
Pokud při zakázaném uvolnění prošel kotouč brankovištěm ZU nenastalo. Tato část pravidla se ruší.
  Nově se ZU zruší, pokud při zahrání puku na ZU brankář opustí své brankoviště nebo není ve svém brankovišti aniž by se snažil vrátit do brankoviště.
472 Branka a asistence přiznané hráčům Při vstřelení branky po odrazu kotouče od brankáře bylo možné přiznat jen jednu asistenci. Při vstřelení branky po odrazu kotouče od brankáře je možno přiznat dvě asistence.
Při obdržení branky v oslabení končil nejkratší z menších trestů. Při obdržení branky v oslabení končí první z menších trestů, který způsobil oslabení.
Při brance z trestného střílení končil trest v závislosti na jiných trestech. Při brance z trestného střílení nikdy nekončí odpykávaný ani jiný menší trest.

 

Pravidlo

Původně (2002-2006)

Nově (2006-2010)

508 Trestné střílení Při nařízení trestného střílení mělo družstvo možnost volby trestného střílení nebo menšího trestu. Tato část pravidla se ruší.
511 Tresty pro brankáře Tresty za brankáře odpykávali hráči, kteří byli na ledě v okamžiku přestupku. Tresty za brankáře odpykají hráči, kteří jsou na ledě v okamžiku přerušení hry.
514 Ukládání trestů Vlastní branka vstřelená při výhodě a signalizovaném trestu neplatila za žádných okolností. Vlastní branka při výhodě a signalizovaném trestu platí, pokud byla dosažena výlučně činností družstva, kterému je poskytnuta výhoda.
528 Rány pěstí nebo hrubost Pravidlo se vztahovalo výhradně na hráče. Pravidlo nyní obsahuje tresty i pro funkcionáře družstva.
Napadání rozhodčích a nesportovní chování
– 550 hráčů
– 551 funkcionářů družstev
Pokud hráč udělal sprostý posuněk vůči komukoli, byl potrestán osobním trestem.
Pokud funkcionář družstva udělal sprostý posuněk vůči komukoli, byl uložen menší trest pro hráčskou lavici.
V obou případech se nyní jednotně uloží trest ve hře.
554C) Vystřelení nebo vyhození kotouče mimo hřiště Za zahrání kotouče mimo hřiště byl hráč potrestán jen v případě, že šlo o úmysl. Menší trest se uloží hráči, který vystřelí, vyhodí, odpálí kdekoli kotouč přímo mimo hřiště (stejný výklad jako dříve platil pro brankáře).
554G) Porušení postupu vhazování Při druhém porušení pravidla při témže vhazování se ukládal v závislosti na situaci buď menší trest hráči nebo menší trest hráčské lavici. Při druhém porušení pravidla při témže vhazování se nyní ukládá jednotně menší trest pro hráčskou lavici.
554H) Pozdní nástup na hřiště Pravidlo neexistovalo. Za pozdní nástup po přestávce bude mužstvo potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici.
558 Padnutí na kotouč brankářem Brankář mohl ve vymezeném prostoru zalehnout kotouč bez omezení. Brankář může ve vymezeném prostoru zalehnout kotouč jen, je-li atakován.
568 Vyhození hole či jakéhokoli předmětu z hřiště Vyhození hole, její části, výstroje nebo jiného předmětu ze hřiště bylo podle uvážení rozhodčí trestáno osobním trestem nebo osobním trestem do konce utkání. Vyhození hole, její části, výstroje nebo jiného předmětu ze hřiště je trestáno osobním trestem do konce utkání.
569 Hození hole či jakéhokoli předmětu na hřišti Hození hole ve středním a útočném pásmu bylo trestáno větším trestem a osobním trestem do konce utkání. Za hození hole ve středním a útočném pásmu se uloží menší trest.
576 Nafilmovaný pád Nafilmovaný pád byl obsažen
v Pravidle 550 „Nesportovní chování …“
Nové samostatné pravidlo obsahující nejen nafilmovaný pád, ale i předstírání zranění.
595 Ochrana brankáře Pravidlo neexistovalo. Nové pravidlo obsahující výklad dříve uvedený jen v Knize příkladů a bulletinech IIHF.
Zásah do oblasti hlavy a krku Rozhodčí pohybuje rukou s otevřenou dlaní ze strany k hlavě.
Hra tělem v ženském hokeji Rozhodčí položí dlaň ruky bez píšťalky zepředu na opačné rameno.

                                 Zpracovali Pavel Halas a Rudolf Potsch podle informací ze školení Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) 7.-9.července 2006.