SLOŽENÍ  DISCIPLINÁRNÍ  KOMISE 

 

 

jméno/funkce

e-mail

telefony

 

 

 

Slavomír CHLAŇ
předseda

alexander.chlan@upce.cz

                    608 606 432
              TB: 466 410 220

Josef MÁLEK
člen

malek.j@centrum.cz

                    602 575 914
              TZ: 469 802 114

Karel JANEBA
člen

 

                    603 397 276
              TB: 466 415 110

 

Pravidelná zasedání DCK:    každý čtvrtek od 11.00 hod. v sekretariátu KSLH v Pardubicích

 

 

MATERIÁLY  A  INFORMACE

 

 

 Evidence trestů OT a OK

 

 

 Tresty uložené hráčům podle rozhodnutí disciplinární komise  Pardubického KS LH