SLOŽENÍ  VÝKONNÉHO VÝBORU ZVOLENÉHO NA KONFERENCI KSLH PARDUBICKÉHO KRAJE DNE 28.5.2008

                   

jméno/funkce

e-mail

telefon

 

 

 

Zbyněk  KUSÝ
předseda VV KSLH

 zbynek.kusy@hcpce.cz

602 442 597

Vojtěch  STŘÍTESKÝ
místopředseda

stritesky@smetanovalitomysl.cz

602 457 339

Radek  CHLADA
člen

 chlada.radek@seznam.cz

602 159 360

Ing. Petr ŘEZNÍČEK
člen

petr.reznicek@chrudim-city.cz

603 562 691

Slavomír  CHLAŇ
člen

alexander.chlan@upce.cz

608 606 432

Jan  RYCHLÝ
člen

jan.rychly@wo.cz

606 635 859

Jaromír VOŘÍŠEK
člen

vorisek.chocen@tiscali.cz

603 832 186