SLOŽENÍ  KOMISE  ROZHODČÍCH 

   

 

jméno/funkce

e-mail

telefony

 

 

 

Ing. Alexander CHLAŇ, PH.D.
předseda

alexander.chlan@upce.cz

                      777 227 430
             
TZ:  466 036 394

Bc. Petr BLÜMEL
člen

blumel@bakalari.cz

774 424 345

Ing. Jiří KAREŠ

člen

 

karesj.@seznam.cz

 

603 241 667

                              http://www.rozhodci-pardubice.wz.cz  jsou webové stránky rozhodčích pardubického kraje, kde najdete i obsazení  rozhodčích na  jednotlivá utkání 
                                                                                                    Materiály komise rozhodčích  za období 2007/2008 jsou uloženy v archivu.

 

MATERIÁLY A INFORMACE KOMISE ROZHODČÍCH

 

 

 

 26.9.2008  Sdělení předsedy Komise rozhodčích   KSLH a pozvánka na školení rozhodčích III. tř 24.-26.10. na ZS v N.Bydžově

 1.10.2008  Obsazení utkání rozhodčími v říjnu 2008

 21.10.2008  Obsazení utkání rozhodčími v listopadu 2008 (1)

 18.11.2008  Obsazení utkání rozhodčími v listopadu - prosinci 2008